Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 56 (0.156 secs)
You searched for: subject:"Tagalog literature"
[1] 2     Next    Last
[texts]Ang buhok ni Ester : nobelang Tagalog - Tolentino, Aurelio
Novel
Keywords: Tagalog literature
Downloads: 435
[texts]Ang buhok ni Ester [microform] : nobelang Tagalog - Tolentino, Aurelio
Microfilm no. 39
Keywords: Tagalog literature
Downloads: 553
[texts]Ang buhok ni Ester : nobelang Tagalog - Tolentino, Aurelio
Novel
Keywords: Tagalog literature
Downloads: 923
[texts]Builders of a nation; a series of biographical sketches - Norton, Morilla Maria, 1865-
The metadata below describe the original scanning. Follow the "All Files: HTTP" link in the "View the book" box to the left to find XML files that contain more metadata about the original images and the derived formats (OCR results, PDF etc.). See also the What is the directory structure for the texts? FAQ for information about file content and naming conventions.
Keywords: Tagalog literature
Downloads: 862
[texts]Ang buhok ni Ester [microform] : nobelang Tagalog - Tolentino, Aurelio
Microfilm no. 39
Keywords: Tagalog literature
Downloads: 366
[texts]Ang buhok ni Ester [microform] : nobelang Tagalog - Tolentino, Aurelio
Microfilm no. 39
Keywords: Tagalog literature
Downloads: 744
[texts]Buhay nang Duque Almanzor [microform] : at ni Mariang Matalinong Bait sa caharian nang Toledo nang panahong na sa capanyarihan nang manga moro - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 133
[texts]Corrido o buhay na pinagdaanan ni Papa Gregorio [microform] : na tubo sa kaharian ng Napoles - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Corridos; Tagalog literature
Downloads: 149
[texts]Buhay nang Duque Almanzor at ni Mariang matalinong bait [microform] : sa caharian nang Toledo nang panahong na sa capangyarihan nang mañga moro - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 118
[texts]Salita at buhay ni D. Alejandre at ni D. Luis [microform] : sa charian nang Aragon at Moscobia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 116
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang haring d. Luis sa tatlong anac at sa reina Mora [microform]
In Tagalog
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 136
[texts]Cahabag habag na buhay na pinagdaanan nang magcasintahang si Tomas at si D.a Maria : sa caharian nang Cartago anac nang haring Ladislao at nang reyna Susana na namatay sa cabuntisan at siyang panganganac
Mode of access: Internet
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 104
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Don Luis [microform] : sa tatlong anac at sa reina Mora - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 106
[texts]Salita at buhay na pinangyarihan ng mag-asaua na si Juan at si Maria [microform] : sa astrociang ciudad ng imperiong Roma nang panahong una - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 124
[texts]Salita at buhay nang doce pares sa Francia [microform] : na campon ng emperador Carlo Magno - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 224
[texts]Buhay ni Sta. Maria Magdalena : na sinipi sa historia nang martir sa Golgota - Angeles, Roman de los
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos; Bible
Downloads: 328
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ng Principe Reynaldo at nang Princesa Floresinda [microform] : sa kaharian ng Bohemia at Turquia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 192
[texts]Buhay ni Faustino at ni Matidiana sa imperiong Roma [microform] : hango sa historia nang Apostol San Pedro - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 135
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang principe Gimeno [microform] : at nang princesa Rogera sa Imperio nang Turquia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 96
[texts]Pinagdaanang buhay nang Fieles Amantes Floro at ni Clavela [microform] : sa isla nang Sierra-Nevada - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 109
[texts]Pinagdaanang buhay ni Leopoldo at ni Arintina [microform] : prinsesang anak nang haring Aronte sa kaharian ng Pransia at ang kahabaghabag nanasapit ni Leogarda sampu ng dalawa niyang anak na tubo sa villa - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 256
[texts]Ang kahabag-habag na buhay nang dama Ines [microform] : sa kahariang Portugal, alila nang isang princesa sa bayang España mulang pagka bata - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 343
[texts]Buhay nang dalawang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microfom] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 97
[texts]Salita at búhay na pinagdaanan nang Haring Asuero [microform] : ni Da Maria at ni Juan Pobre sa bayang Jerusalén - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 98
[texts]Lidia [microform] - Soto, Juan Crisostomo
Microfilm no. 35
Keywords: Corridos; Tagalog literature
Downloads: 348
[texts]Ang pinagdaanang buhay nang princesa Adriana [microform] : sa kahariang Antioquia at nang principe Pantinople sa imperiong Francia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 153
[texts]Salita at buhay na pinangyarihan ng mag-asawa na si Juan at si Maria [microform] : sa astrociang ciudad ng imperiong Roma nang panahong una - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 119
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Asuero [microform] : ni Da Maria at ni Juan Pobre sa bayang Jerusalem - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 149
[texts]Auit at salita nang buhay na dinaanan ni Santa Regina [microform] : virgen y martir - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 125
[texts]Ang pagtatalo ng mga numero [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 150
[texts]Cahabag-habag na buhay na pinagdaanan nang magcasintahang si Tomas at si D.a Maria [microform] : sa caharian nang Cartago ana nang haring Ladislao at nang reina Susana na namatay sa cabuntisan at siyang panganganac - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 149
[texts]Ito, I, caguila-guilalas na sucat pag-aliuan nang sino mang ibig manariuang puso sa pagcalooy [microfilm] - American Philosophical Society. Library
Includes bibliographical references
Keywords: Corridos; Tagalog literature
Downloads: 105
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni D. Rodrigo at ni Doña Jimena [microform] : sa caharian nang España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 159
[texts]Salita at buhay na pinangyarihan ng mag-asaua na si Juan at si Maria : sa astrociang ciudad ng imperiong Roma nang panahong una
"Ang lalaqui ay pumasoc sa estudio at naguing Pari, at ang babayi naman ay pumasoc sa beaterio,t, nagsilvi sa Monja."
Keywords: Tagalog literature; Corridos; Tagalog fiction
Downloads: 17
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang dalauang mag-ama [microform] : sa isang aldeang sacop nang reinong España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 105
[texts]Panaguinip ng̃ pag-ibig [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Tagalog drama (Comedy); Tagalog literature
Downloads: 144
[texts]Sigesmundo : buong buhay nang Principe Sigesmundo na anac nang Haring Eleno sa bayan nang Albania
At head title : Comedia na may tatlong yugto
Keywords: Tagalog drama (Comedy); Tagalog literature
Downloads: 226
[texts]Buhay nang dalauang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microform] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 107
[texts]Salita at buhay nang principe Oliveros at ñg princesa Armenia sa caharian nang Inglaterra [microform] : at sampo nang buhay ng principe Ortos at ng princesa Blanca na ama at ina ni D. Juan Teñoso sa Reinong Valencia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 93
[texts]Salita at buhay nang principe Oliveros at ñg princesa Armenia sa caharian nang Inglaterra : at sampo nang buhay ng principe Ortos at ng princesa Blanca na ama at ina ni D. Juan Teñoso sa Reinong Valencia

Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 87
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Sigesmundo at ng duquesa Policena [microform] : at nang principe Adonais at nang princesa Cloriana at principe Tang-credo at ni Laveña sa caharian nang Albania - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos; Biographical fiction, Tagalog
Downloads: 138
[texts]Ang cahapis-hapis na buhay nang dalawang mag-ama [microform] : na pinangyarihan sa reinong España na si Juan anac, ipinagbili ang catawan niya sa isang mercader ipalibing lamang ang amang namatay - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 100
[texts]Buhay nang dalauang magcasintahan na si Diego Marcilla at ni Isabel de Segura sa ciudad nang Teruel [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 131
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Isabela [microform] : sa cahariang Portugal - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 137
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang magcasintahan na si D. Felizardo at ni Da. Rogeria [microform] : sa caharian ng Barcelona - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 133
[texts]Buhay ni S. Juan Bautista [microform] : sinipi sa historia nang martir del Golgota - Angeles, Roman de los
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos; Bible stories, Tagalog
Downloads: 125
[texts]Buhay nang dalauang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microform] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 291
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Patay na si Don Juan [microform] : sampo nang caniyang capatid na si D. Pedro sa cahariang Ungria at ang princesang si Doña Maria na anac nang Haring Gonzalo sa Reinong Alejandria - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 456
[texts]Buhay nang isang mercader na si Proceso at nang caniyang anac na si María sa caharian nang Ungria [microform] : na hinang̃o sa cuadro histórico, pinag-inataang tinula ng̃ bagong nag-aaral sa caraniuang gauing libang̃an ng̃ Tagalog - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 35
Keywords: Tagalog language; History in literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 153
[texts]Pañgatlong pangcat nang auit na tinatauag na Plus-Santorum : mulã sa gigante Goliat hangang sa pagsisisi ng̃ haring si David - Mañibo, Joaquin

Keywords: David, King of Israel; Goliath (Biblical giant); Corridos; Tagalog literature
Downloads: 105
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)